چهارشنبه 26 دي 1397
معرفی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

گروه آموزشی: فقه و مبانی حقوق اسلامی 

jurisprudence and the foundations of islamic law

 

  معرفی رشته: 

هدف از ایجاد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی آشنایی دانشجویان با مبانی فقه امامیه ، حقوق موضوعه ایران و مقایسه آن با مکتب های حقوقی دیگر است.

ویژگی این رشته تلفیق مناسب بین دروس تخصصی حوزوی فقهی  ومباحث اصولی با دروس حقوقی  مانند حقوق تجارت وحقوق تطبیقی ، حقوق بین الملل ، حقوق جزای عمومی واختصاصی ، حقوق خانواده و.....در جهت کاربردی کردن دروس فقهی  است واز طرف دیگر تبیین مبانی ، استدلالات وتحلیل ریشه های فقهی مباحث حقوقی وقانونی در نظام جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از فقه امامیه می باشد به خوبی محقق می گردد . آشنایی با قواعد فقهی ومتون ومنابع فقهی اصیل ومعتبر شیعه ، دانشجویان را با معظم احکام فقه امامیه آشنا نموده وقدرت تحلیل واستدلال واستباط را در ایشان تقویت می کند .

تحقیق پیرامون مسایل جدید ومستحدثه ، بررسی تحلیلی در خصوص موضوعات ومشکلات قانونی کشور ، بررسی آثار جدید محققین اسلامی در زمینه آراء فقهی جدید و نیز مذاهب خمسه اسلامی به صورت مقارن وتطبیقی ، آشنایی با نظرات فقهاء اسلام در سیر وتحول تاریخی آن وجریان شناسی فقهی وحقوقی مسایل مختلف در حوزه های اجتماعی ونظامی وحکومتی واقتصادی وخانوادگی و... از منظر فقهی. پاسخگویی به شبهات فقهی حقوقی در امور مختلف به ویژه مسایل زنان از مباحث مطرح در این رشته است .

موقعیت‌ شغلی‌ در ایران: وکیل‌ دادگستری‌، مشاور حقوقی‌ و کارشناس‌ حقوقی‌، دفترخانه‌ اسناد رسمی‌ و سردفتری ازدواج‌ و طلاق‌


کارشناس مقطع لیسانس: خانم زهره چرمدوز

رشته تحصیلی: دیپلم انسانی

شماره تماس:85692136

کارشناس مقطع ارشد: خانم رقیه صبحی

رشته تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت آموزشی

شماره تماس:85692125