..:: امكانات » مركز كامپيوتر ::..
چهارشنبه 26 دي 1397

 

مساحت سایت کامپیوتر (واقع در اتاق 302)حدود 60 مترمربع ، دارای 25 دستگاه کامپیوتر و حدود  900CD  آموزشی و تخصصی می باشد.

مرکز کامپیوتر دانشکده الهیات و معارف اسلامی خدماتی شامل:

1-پرینت، رایت CD

2-پاسخگویی به مشکلات نرم افزاری، سخت افزاری دانشجویان، اساتید و کارمندان

3-رفع عیوب مربوط به کامپیوترها 

در دانشکده را ارائه می دهد.

این مرکز، پایگاه questia  ، oxford و پایگاه تخصصی مجلات noormags  را مشترک می باشد و لیست CDهای موجود از طریق برنامه سیمرغ در آن قابل جستجو می باشد.