..:: امكانات » کتابخانه گروه معارف اسلامی ::..
چهارشنبه 26 دي 1397

 

گروه معارف اسلامی دارای کتابخانه اختصاصی به مساحت حدود50 مترمربع می باشد. کتابخانه دارای 1500 عنوان کتاب فارسی وعربی، (2400 نسخه)، 50 حلقه فیلم، کاست و CD  و 20 عنوان نشریه آبونه می باشد.
تجهیزات کتابخانه شامل: کامپیوتر، پرینتر،  تلویزیون، ضبط و ویدئو می باشد.
کتابخانه گروه معارف اسلامی در سال 1385 با همکاری متخصصان کتابداری با هدف ارائه سرویس به اساتید گروه و دانشجویان دانشگاه تأسیس گردید.