..:: آموزشي » - ادیان و عرفان » معرفي گروه ::..
چهارشنبه 26 دي 1397
معرفی گروه ادیان و عرفان

                                  گروه آموزشی: ادیان و عرفان                         Religions and mysticism   

 گروه ادیان و عرفان در راستای گسترش امر آموزش و تحقیق در زمینه مطالعات تاریخی و تطبیقی ادیان از سال 1379 و 1387 اقدام به پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نموده است 

مهمترین هدفی که در آموزش و نیز تدوین موضوعات درسی این رشته دنبال می‌شود، افزایش شناخت و آگاهی دانش پژوهان نسبت به ادیان مهم جهان است 

.مطالعۀ هر دین از جنبه های مختلف تاریخی ، اسطوره‌ای، کلامی، فلسفی، عرفانی، آداب و مناسک و نیز آشنایی با متون مقدس و کلاسیک ادیان مد نظر قرار گرفته است

در حوزۀ ادیان دانشجویان با ادیان ابتدایی و قدیم، ادیان ایران قبل از اسلام و دیگر ادیان زنده جهان شامل دین یهود، مسیحیت ، ادیان هند و خاور دور آشنا می شوند. 

آشنایی با اسلام از منظر تاریخی، فلسفی، کلامی، فقهی و نیز فرق قدیم و جدید از مباحث مطروحه در این رشته است. در حوزۀ عرفان دانشجویان ضمن آگاهی از تاریخ تصوف اسلامی با برخی مفاهیم و اندیشه های عارفانه آشنا می شوند.

تقویت و گسترش امر پژوهش به شیوه تطبیقی در حوزۀ مطالعات ادیان از دیگر اهداف مهم آموزش در این رشته است.   

گروه ادیان وعرفان از سال 1379 به صورت مستقل دانشجو جذب کرده است و پیش از این در قالب گروه الهیات در دانشکده ادبیات، زبانها و تاریخ فعالیت داشته است، همچنین از سال 1387 در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرفته است. 


 کارشناس مقطع لیسانس: خانم خدیجه شهرتی

رشته تحصیلی: لیسانس آموزش
شماره تلفن:85692944

 کارشناس مقطع ارشد: خانم رقیه صبحی

رشته تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت آموزشی
شماره تلفن:85692125